Statystyki

 • Odwiedziny: 894688
 • Do końca roku: 342 dni
 • Do wakacji: 149 dni

Kalendarium

Środa, 2019-01-23

Imieniny: Fernandy, Jana
Jesteś tutaj: Start / PEDAGOG SZKOLNY

PEDAGOG SZKOLNY

Artykuły

Pedagog

2014-04-27

mgr Anna Wasiak

 

KONTAKT 

tel: 63 2734 45 75

 PLAN PRACY PEDAGOGA 
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

 

 Godzinypracy


Poniedziałek


Wtorek


Środa


Czwartek


Piątek

8.15 - 9.00

 

     

 

9.10 - 9.55

 

 

     

10.05 – 10.50

 

 

 

 

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

 

12.05 – 12.50

 

 

 

 

 

13.10 – 13.55

 

 

 

 

 

14.00 – 14.45

 

 

   

 

Czym zajmuje się  Pedagog Szkolny?

(na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 stycznia 2001 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych
 2. Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli
 4. Podejmowanie działań profilaktyczno - wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli
 5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły
 6. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach
 7. Współdziałanie z policją, sądem w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa)
 8. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów 
  i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
 9. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:

 1.  czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 2. nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. masz problemy rodzinne
 4. chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 5. chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 6. masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić
 7. czujesz się niezrozumiany i odtrącony przez innych, samotny i przygnębiony,
 8. pojawiają się poważne problemy z nauką, w nawiązywaniu właściwych relacji z nauczycielami, rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami,
 9. doświadczasz przykrości od innych (jesteś  dręczony, obrażany, szykanowany, wykorzystywany, wyśmiewany, wyszydzany),
 10. jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy,
 11. czujesz, że chcesz z kimś porozmawiać,
 12. nie wiesz, jak sobie poradzić z trudną sytuacją, np. konflikt z nauczycielem, rodzicami, rodzeństwem, rówieśnikami.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 
Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
 1. niepokoi Cię zachowanie dziecka
 2. zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
 3. chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
 4. potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 5. masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
 6. znajdujesz się w trudniej sytuacji materialnej
 7. udzielamy porad i konsultacji,
 8. wspieramy rozwój Twojego dziecka,
 9. pomagamy w rozwiązywaniu trudności i konfliktów,  jakie napotykasz Ty i Twoje dziecko (mediacje i rozmowy),
 10. monitorujemy naukę i zachowanie  Twojego dziecka,
 11. wspieramy Ciebie i Twoje dziecko przy wyborze dalszej edukacji

ZAPRASZAM

POSTARAM SIĘ POMÓC

Więcej o: Pedagog