Statystyki

  • Odwiedziny: 1114007
  • Do końca roku: 298 dni
  • Do wakacji: 109 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2021-03-08

Imieniny: Beaty, Juliana
Jesteś tutaj: Start / DLA RODZICÓW / Alkoholizm

Alkoholizm

Alkohol etylowy (etanol) jest to płyn bezbarwny, dość lotny o swoistym zapachu i palącym smaku, dobrze rozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Ciężar właściwy alkoholu jest mniejszy od wody. 1 litr czystego alkoholu waży 806 g. Do organizmu ludzkiego alkohol wchłania się łatwo przez błony śluzowe oraz przez skórę. W organizmie, przyjęty najczęściej drogą doustna, alkohol w 90 % spalany jest na dwutlenek węgla i wodę, przy czym wyzwala się 7,2 kalg. Alkohol jest dla organizmu trucizną, wywiera silne działanie narkotyczne. Wstrzyknięty do tkanek powoduje ich  obumarcie. Alkohol w napojach alkoholowych utrzymuje się przez fermentację różnych rodzajów węglowodanów pod wpływem drożdży. Zawartość alkoholu w napojach określamy procentami czyli stopniami objętościowymi.

 

 Co to jest alkoholizm ?

 

IX Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów podaje następujące nazewnictwo:

 

Alkoholizm – zespół zależności alkoholowej

Alkoholik – uzależniony od alkoholu

Pijaństwo – nadużywanie alkoholu

Pijak – nadużywający napojów alkoholowych

 

ALKOHOLIZM – wszystkie rodzaje picia, które wkracza poza ramy obyczajowego, przyjętego w całej społeczności picia towarzyskiego, bez względu na czynniki etiologiczne, które do takiego zachowania prowadzą i niezależnie od zakresu , w jaki te czynniki zależą od działalności konstytucji oraz nabytych wpływów fizjopatologicznych i metabolicznych.

 

ALKOHOLIK – osoby pijące nadmiernie, u których zależność od alkoholu jest taka, że wskazuje, bądź wyraźne zaburzenia psychiczne, bądź też objawy zakłócające zdrowie fizyczne i psychiczne. Ich stosunki z osobami drugimi i ich zachowanie wykazuje zaburzenia.

 

PIJAŃSTWO – nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, które jest podległe woli człowieka. Różnicę między pijaństwem a alkoholizmem można określić następującym stwierdzeniem: pijak pije bo chce, alkoholik pije bo musi. Pijak więc może powstrzymać się od picia wódki, alkoholik nie. Francuzi powiadają: pijak mógłby przestać pić, gdyby chciał, alkoholik chciałby przestać, gdyby mógł.

 

ALKOHOLIZM  MŁODZIEŃCZY (od 12 do 21 lat) - rozwija się znacznie szybciej niż alkoholizm u dorosłych. Cechuje się złośliwym, galopującym przebiegiem, tak, że już po 2 latach picia powstaje uzależnienie. Z objawów dominują zaburzenia osobowości, brak uczuciowości wyższej, prymitywizm zachowania. Alkoholizm w wieku młodzieńczym jest bardziej niebezpieczny niż w wieku starszym, gdyż kształtujący się jeszcze centralny układ nerwowy u osobników młodych jest bardziej podatny na toksyczne działanie alkoholu.

 

Fazy rozwoju alkoholizmu

  1. WAZA WSTĘPNA – pijacy motywuje picie przyczyną zewnętrzną, występuje podwyższenie tolerancji  alkoholu.
  2. FAZA  ZWIASTUNOWA – używanie alkoholu staje się potrzebą a nie przyjemnością. Pojawiają się luki pamięciowe (przerwy w życiorysie). Rozpoczyna się picie w tajemnicy przed otoczeniem. Pojawia się stała, natrętna myśl o alkoholu.
  3. FAZA  KRYTYCZNA – jest początkiem uzależnienia, pierwsze dawki alkoholu powodują potrzebę dalszego picia, co oczywiście kończy się stanem głębokiego upojenia. Zaczynają się konflikty w pracy i w domu. W końcu fazy pojawia się picie poranne.
  4. FAZA  PRZEWLEKŁA – pojawiają się ciągi pijacze, pite są wszelkie produkty zawierające alkohol, tolerancja na alkohol obniża się.

 

 Choroby spowodowane nadużywaniem alkoholu

 

MARSKOŚĆ  WĄTROBY – ciężkie schorzenie wątroby, w którym występują rozległe zmiany zwyrodnieniowe i martwica komórek wątrobowych.  Jednym z czynników etiologicznych marskości wątroby jest przewlekły alkoholizm. Do najważniejszych objawów tej choroby należą: żółtaczka i zaczerwienienie skóry. Na twarzy, klatce piersiowej i górnych kończynach występują gwiazdkowe rozszerzenia tętnicze zwane pajączkami naczyniowymi. W zaawansowanej marskości wątroby pojawia się puchlina brzucha (płyn w jamie brzusznej), niewydolność krążenia oraz obrzęki kończyn dolnych. Dość często występuje skłonność do krwawień z dziąseł i nosa. Leczenie marskości wątroby jest trudne i nie zawsze daje dobre rezultaty.

 ALKOHOLOWY  ZANIK  MÓZGU

Występuje u kilkudziesięciu procent alkoholików daje zaburzenia o charakterze nerwowym i psychicznym. Należą do nich, np. otępienie alkoholowe charakteryzujące się bardzo znacznymi objawami psychodegradacji, padaczka alkoholowa, która objawia się jak inne postacie padaczki z tą tylko różnicą, że mija po zaprzestaniu picia bez konieczności stosowania leczenia przeciwpadaczkowego.

 ALKOHOLOWE  ZAPALENIE  TRZUSTKI

Występuje w przewlekłym alkoholizmie i jest następstwem toksycznego działania alkoholu i jego pochodnych na miąższ trzustki. Powoduje ostre bóle w jamie brzusznej. Około 65% przypadków raka trzustki stwierdza się u alkoholików.

 ALKOHOLOWE ZAPALENIE WIELONERWOWE – cechuje się silnymi bólami krzyża i kończyn dolnych.

W zaawansowanym stadium choroby występują niedowłady mięśni nóg (chód z opadaniem stopy). Przypuszcza się, że znaczna część tzw. ischiasu (rwy kulszowej) powstaje na tle przewlekłego alkoholizmu.